Feltételek és feltételek

Általános üzleti feltételek

(jogi információkkal)

1
Kör és szolgáltató

1.1

A jelen általános szerződési feltételek a PepMelon Eva Puskás minden, a webáruházunkon keresztül fogyasztónak (BGB 13. §) történő szállítására vonatkoznak.

A BGB 13. §-a szerint fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely nem kereskedelmi célú, és nem is önálló szakmai tevékenységet folytat.

1.2

Az adásvételi szerződést a

Telefon: +49 170 3259255
e-mail: hello@pepmelon.com

2
Az ajánlat és a szerződéskötés

2.1

A termékek bemutatása (ebben a webáruházban) nem jogilag kötelező érvényű ajánlat, hanem meghívás a megrendelésre (invitatio ad offerendum). A tévedések és változások fenntartva.

2.2

A "Vásárlás" gombra kattintva Ön kötelező érvényű megrendelést ad le a kosárban található árukra.

A megrendelés átvételének megerősítése a megrendelés elküldését követően azonnal automatikus e-mailben történik, és nem jelenti a szerződés elfogadását. Adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha 5 napon belül külön e-mailben küldött rendelés-visszaigazolásban elfogadjuk a megrendelését, és elküldjük az árut.

Ezektől eltérően az előre egyeztetett fizetési mód esetén a vevő szerződési ajánlatának elfogadását az átvételi elismervénnyel jelentjük be, amelyben banki adataink és az előre fizetendő összeg is szerepel.

2.3

Ha a megrendelés visszaigazolásunk gépelési vagy nyomdai hibát tartalmaz, vagy ha az ármegállapításunk technikai átviteli hibán alapul, jogosultak vagyunk a megrendelés megtámadására, melynek során nekünk kell bizonyítanunk a hibánkat. A már teljesített kifizetéseket azonnal visszatérítjük.

3
Árak

A termékoldalakon feltüntetett árak, hacsak másként nem szerepel, a törvényes hozzáadottérték-adót és egyéb árösszetevőket tartalmazzák. A szállítási költségek (lásd 4. §) pluszban kerülnek felszámításra. A termékoldalakon utalás található a szállítási többletköltségekre, ezek ott vannak linkelve. A kosárrendszerben és a rendelés áttekintő oldalán a felmerülő szállítási költségek ismét egyértelműen feltüntetésre kerülnek.

4
Szállítási költségek

Egyes termékek esetében további szállítási költségek merülnek fel. Az esetleges szállítási költségekről a termék oldalán, valamint a megrendelés befejezése előtt még egyszer külön felsorolásként is talál egy tájékoztatót. Ezeket a díjakat közvetlenül a webáruházban számoljuk fel a rendelés során. További költségek vagy adók nem merülnek fel.

5
Fizetési feltételek

5.1

A fizetés történhet előreutalással (banki átutalás) vagy PayPal fizetési móddal, az ott tárolt fizetési módok segítségével. Utánvéttel történő fizetés általában nem lehetséges. Továbbá lehetősége van arra is, hogy partnerünkön, a Klarna-n keresztül németországi webáruházunkban számla ellenében rendeljen - további információkért lásd alább.

5.1.1 Feltételek Klarna (Németország esetében)

Fizetés számlával és finanszírozás
A Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédországgal együttműködve számlás vásárlást és részletvásárlást kínálunk fizetési lehetőségként.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Klarna számlás és a Klarna részletvásárlás csak fogyasztók számára érhető el, és a fizetést minden esetben a Klarna részére kell teljesíteni.

Megjegyezzük, hogy a Klarna számlás és a Klarna részletvásárlás csak fogyasztók számára érhető el, és a fizetést minden esetben a Klarna részére kell teljesíteni.

Megjegyezzük.

Klarna számla
A Klarna számlás vásárlásakor mindig Ön kapja meg először az árut, és mindig 14 napos fizetési határidővel rendelkezik. A számlás vásárlás teljes körű feltételei itt találhatók. A Klarna számlára történő vásárlás esetén a webáruház rendelésenként 3 eurós díjat számít fel.

Klarna részletvásárlás

A Klarna finanszírozási szolgáltatása lehetővé teszi, hogy rugalmasan, a teljes összeg legalább 1/24-ed részleteiben (de legalább 6,95 euró) vagy a pénztárban egyébként meghatározott feltételek mellett havi részletekben fizesse ki a vásárlást. A Klarna részletfizetéses vásárlással kapcsolatos további információkért, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket és az európai szabványos fogyasztói hiteltájékoztatót, kattintson ide:

Adatvédelmi irányelvek

A Klarna ellenőrzi és értékeli az Ön adatait, és adatokat cserél más vállalatokkal és hitelügynökségekkel, ha ehhez jogos érdeke és oka van. Az Ön személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően és a Klarna adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük.

5.2

Ha az előrefizetési módot választja, a megrendelés visszaigazolásában megadjuk banki adatainkat, és a fizetés beérkezését követően kiszállítjuk az árut. Ha a PayPal fizetési módot választja, akkor a "megrendelés" gombra kattintás után átirányítjuk a PayPal-hoz. A PayPal számláját általában azonnal megterheljük.

5.3

Fizetési késedelem esetén a vételárat a késedelem időtartama alatt a jegybanki alapkamatot meghaladó 5%-os kamat terheli. PepMelon Éva Puskás fenntartja a jogot, hogy szükség esetén magasabb késedelmi kárt bizonyítson és érvényesítsen.

A fizetési késedelem vagy a Paypal-fizetésnek az adott pénzforgalmi szolgáltató általi visszaterhelése esetén a PepMelon Eva Puskas jogosult 2,50 euró összegű emlékeztető díjat is felszámítani, kivéve, ha a vásárló igazolni tudja, hogy alacsonyabb kár keletkezett, vagy nem keletkezett kár.

5.4

Számlázási cím: Kérjük, ügyeljen a számlázási cím helyes megadására. A számlák utólagos manipulálása nem lehetséges. Ha meg kívánja változtatni, akkor újra ki kell állítanunk a számlát, amiért 5€ átalánydíjat számítunk fel.

6
Szállítási feltételek, kockázatátadás és az önellátás fenntartása

6.1

A kiszállítás a UPS, a DPD, a DHL vagy egy szállítmányozó cég által történik Németországon belül, hacsak másképp nem szerepel.

6.2

A szállítási idő Németországon belül, hacsak az ajánlatban másként nem szerepel, legfeljebb 5 nap.

Ha a fogyasztó az előre fizetést választotta, akkor a fizetés beérkezése előtt nem szállítjuk ki az árut.

6.3

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, mert a beszállítóink önhibánkon kívül nem láttak el minket ezzel a termékkel, akkor elállhatunk a szerződéstől. Ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, és szükség esetén javaslatot teszünk egy hasonló termék szállítására. Ha nem áll rendelkezésre hasonló termék, vagy Ön nem kíván hasonló terméket kapni, azonnal visszatérítjük a már teljesített kifizetéseket.

7
A tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes fizetésig a mi tulajdonunkban marad. A tulajdonjog átruházása, elzálogosítása, biztosítékként történő átruházása, feldolgozása vagy átalakítása előtt a hozzájárulásunk nélkül nem megengedett.

8
Elállási jog

8.1

Megszüntetési feltételek

Elállási jog

Az Ön jogosult tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut átvette vagy átvette.

Az elállási jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail) útján kell tájékoztatnia minket (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) arról, hogy el kívánja vonni a szerződést. Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező.

A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei

Ha Ön visszavonja a jelen szerződést, akkor haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül, attól a naptól számítva, amikor a jelen szerződés visszavonásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási díjakat is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő további díjakat). E visszatérítéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; a visszatérítésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszatérítést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem szolgáltat bizonyítékot arról, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásáról szóló tájékoztatásának napjától számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia a PepMelon Eva Puskás, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Németország címére. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. A visszaküldés közvetlen költségei Önt terhelik.

Az áru értékcsökkenését csak akkor kell megtérítenie, ha ez az értékcsökkenés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

A lemondási feltételek vége

8.2

Kérjük, őrizze meg a feladásról szóló bizonylatot, ha a csomagolt árut elegendő postaköltséggel küldi vissza nekünk, a nyomon követési számot bármikor megadhatja.

8.3

Azzal is segíthet nekünk, ha a csomag visszaküldése előtt a hello@pepmelon.com postacím alatt bejelenti a csomagot, és a csomaghoz csatol egy cetlit a vásárlószámmal és a rendelésszámmal. Így a beérkező tértivevényeket a lehető leggyorsabban ki tudjuk osztani.

8.4

Felhívjuk figyelmét, hogy a 8.2. és 8.3. pontban említett módozatok nem feltételei az elállási jog tényleges gyakorlásának.

9
Szállítás közbeni kár

9.1

Ha nyilvánvaló szállítási sérülésekkel rendelkező árut szállítanak, kérjük, azonnal reklamálja az ilyen hibákat a szállítónak, és a lehető leghamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot.

9.2

A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása nem jár következményekkel az Ön törvényes szavatossági jogaira nézve. Ez azonban segít nekünk abban, hogy saját követeléseinket a fuvarozóval vagy a szállítmánybiztosítóval szemben érvényesíteni tudjuk.

10
Garancia

A jótállás a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

11
Egyéb felelősség

Kizárjuk felelősségünket az enyhén gondatlan kötelezettségszegésekért, amennyiben ezek nem a szerződés szempontjából lényeges kötelezettségeket, az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő károkat, illetve a termékfelelősségi törvény szerinti garanciákat vagy igényeket érintik. Ugyanez vonatkozik a helyettesítőink által elkövetett kötelezettségszegésekre is.

12
A szerződéses adatok tárolása / nyilvánosságra hozatal

Az Ön által a megrendelési folyamat során megadott adatokat rendszerünk tárolja. Ezeket az adatokat csak akkor és annyiban adjuk tovább, amennyiben ez az Önnel szembeni kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, például különösen a címadatoknak a fuvarozó részére történő továbbítása formájában.
Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon arról, hogy mely adatait tároltuk, valamint jogosult az adatok megváltoztatására vagy törlésére. További információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

13
ODR platform

Az Európai Bizottság platformot biztosít a peren kívüli online vitarendezéshez (OS Platform), amely a www.ec.europa.eu/consumers/odr címen érhető el. Kötelesek vagyunk részt venni a vitarendezési eljárásban. E-mail címünk megtalálható az impresszumunkban. Az elismert vitarendezési szervek elérhetőségeit tartalmazó lista a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show oldalon található.

.

14
záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényes marad. Az érvénytelen rendelkezés helyett a vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.

Mintaszerű visszavonási nyilatkozat

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza).

To: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Németország, Mail: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Németország: hello@pepmelon.com

Megállapodom/megállapodunk () az alábbi áruk ()/az alábbi szolgáltatás ()

megvásárlására kötött szerződésemet visszavonom/megállapodunk ().
  • Megrendeltem ()/megkaptam ()
  • .
  • A fogyasztó(k) neve
  • A fogyasztó(k) címe
  • A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú közlés esetén)
  • Dátum

(*) Adott esetben törölni kell.