Integritetspolicy

Sist uppdaterad: 12.02.2020

Vår policy för dataanvändning förklarar hur personuppgifter samlas in, används och avslöjas av PepMelon, Eva Puskas ("PepMelon") med avseende på din tillgång till och användning av PepMelons webbplats på www.pepmelon.com eller något annat verktyg eller någon annan tjänst eller tjänst från PepMelon, inklusive sådana som är tillgängliga via webbplatser som helt eller delvis underhålls av PepMelon.

PepMelon driver www.pepmelon.com ("Webbplatsen"). Den här sidan informerar dig om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personlig information som vi får från användare av webbplatsen. Vi använder din personliga information endast för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att vi samlar in och använder information i enlighet med denna policy.

Informationsinsamling och användning

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till, din e-postadress, namn, telefonnummer, postadress, annan information ("personlig information"). Vi samlar in denna information i syfte att tillhandahålla tjänsten, identifiera och kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar/förfrågningar, hantera dina beställningar och förbättra våra tjänster. Vi lagrar den insamlade informationen på servrar i EU-regionen. PepMelon, precis som alla andra företag, använder för närvarande tredjepartsunderprocessorer för att tillhandahålla olika affärsfunktioner som webbhotell, webb- eller applikationsanalyser, molninfrastruktur, e-postmeddelanden och kundsupport. Listan över våra underbehandlare: Blue Host, Google Analytics.

Insamling av uppgifter - registrering, göra och beställa, betala

Våra produkter finns till försäljning på den här webbplatsen och du bör registrera dig för att göra en beställning eller betala på den här webbplatsen. Vi levererar våra produkter genom olika fraktleveranstjänster. Våra produkter finns till försäljning på Amazon, Ebay och Etsy, där du ska registrera dig för att beställa våra produkter, men inte på denna webbplats. Vi får information från dessa webbplatser för att kunna sköta dina beställningar. Vi samlar in och vi får personuppgifter, information som visar din identitet: Namn, adress, postadress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress.

Vi lagrar dina personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att behandla och hantera din beställning. Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part.

För kreditprövning kan dock uppgifter utbytas med tjänsteleverantörer och Schufa. Dina skyddsvärda intressen tas alltid i beaktande.

Mer iinformation om Fraktkostnader och leveranstider, riktlinjer för uppgifter och ångerrätt.

Logguppgifter

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår webbplats eller när du får tillgång till webbplatsen med eller via en mobil enhet ("loggdata"). Denna loggdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol ("IP")-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår webbplats som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor och annan statistik. När du besöker webbplatsen med eller via en mobil enhet kan denna loggdata innehålla information som t.ex. vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder och annan statistik. Dessutom kan vi använda tredjepartstjänster som Google Analytics som samlar in, övervakar och analyserar denna typ av information för att öka webbplatsens funktionalitet. Dessa tredjepartstjänsteleverantörer har sina egna sekretesspolicyer som behandlar hur de använder sådan information. Se avsnittet om platsinformation nedan om användningen av din platsinformation och dina alternativ.

Obligatorisk information

Vi kan använda och lagra information om din plats beroende på vilka behörigheter du har ställt in på din enhet. Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner på vår webbplats, för att förbättra och anpassa vår webbplats. Du kan när som helst aktivera eller inaktivera lokaliseringstjänster när du använder vår webbplats genom inställningarna för din mobila enhet.

Cookies

Cookies är filer med en liten mängd data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och överförs till din enhet. Vi använder cookies för att samla in information för att förbättra våra tjänster för dig. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. I hjälpfunktionen i de flesta webbläsare finns information om hur du accepterar cookies, inaktiverar cookies eller meddelar dig när du får en ny cookie. Om du inte accepterar cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats och vi rekommenderar att du låter dem vara aktiverade. Vår cookiepolicy.

Google

Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Google Privacy & Terms web page

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och -individer för att underlätta vår webbplats, för att tillhandahålla webbplatsen för vår räkning, för att utföra webbplatsrelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår webbplats används. Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

Kommunikation

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller kampanjmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte längre ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering eller instruktionerna i de e-postmeddelanden som vi skickar.

Närvaro av lagar

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller stämning eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa lagen och rimliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller för att skydda säkerheten eller integriteten på vår webbplats.

Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de är absolut säkra.

Internationell överföring

Din information, inklusive personlig information, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför Tyskland och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personlig information, till Tyskland och behandlar den där. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår webbplats riktar sig inte till personer under 13 år ("barn"). Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år utan att ha verifierat föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Rättigheter enligt GDPR

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) har du ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter, dessa kommer att träda i kraft den 25 maj 2018, för mer information se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns något legitimt intresse för oss att göra det: 

  • Om personuppgifternas riktighet ifrågasätts, att begränsa behandlingen tills dess att riktigheten har kontrollerats i tillräcklig utsträckning. Om du invänder mot behandlingen (se Rätten att invända), och där vi överväger om det finns legitima skäl att åsidosätta begäran. 
  • När behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering och begär begränsning i stället. 
  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Du kan utöva din rätt när som helst genom att kontakta vårt team (se Kontakta oss). 

Rätt till tillgång (tillgång till information)

Lagen om dataskyddsförordningen ger dig rätt att få tillgång till information som finns om dig. Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss (se Kontakta oss). Vi är skyldiga att verifiera din identitet innan vi behandlar en begäran om rätt till åtkomst, efter verifiering ska uppgifterna tillhandahållas inom 28 dagar. Uppgifterna ska tillhandahållas kostnadsfritt, men en administrativ avgift kan tas ut om en begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt om den är upprepad. 

Rätt till radering (även känd som rätten att bli glömd)

Som enskild person har du rätt att begära radering av alla uppgifter som vi har om dig, detta är inte en absolut rättighet, till exempel åsidosätter den inte vårt krav enligt tysk lag att behålla ekonomiska uppgifter som till exempel fakturainformation. Du kan göra en begäran när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de ursprungligen samlades in/behandlades, till exempel om du säger upp alla tjänster du har hos oss. För att göra en begäran om rätt till radering kan du kontakta vår kundtjänst (se Kontakta oss). 

Rätt till rättelse

Den allmänna dataskyddsförordningen ger dig rätt att få personuppgifter som kan vara felaktiga eller ofullständiga rättade. Kunderna kan uppdatera sina egna personuppgifter via kundområdet men om detta inte är tillräckligt, vänligen kontakta vår kundtjänst (se Kontakta oss). 

Rätt att invändaDu har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns något legitimt eller lagligt skäl att göra det. För att göra en begäran om rätt till invändning vänligen kontakta vår kundtjänst (se Kontakta oss).

.

Förändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 21.04.2020 och kommer att förbli i kraft utom när det gäller eventuella ändringar av dess bestämmelser i framtiden, vilka kommer att träda i kraft omedelbart efter att de publicerats på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra vår integritetspolicy när som helst och du bör kontrollera denna integritetspolicy regelbundet. Din fortsatta användning av webbplatsen efter det att vi har publicerat eventuella ändringar av sekretesspolicyn på denna sida innebär att du godkänner ändringarna och samtycker till att följa och vara bunden av den ändrade sekretesspolicyn. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig antingen via den e-postadress du har gett oss eller genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbplats.

Kontakta oss

Ägare och personuppgiftsansvarig
PepMelon Eva Puskas, 73734 Esslingen am Neckar, Tyskland, Stuttgarter Str. 53
Om du har några frågor om sekretess när du använder vår webbplats, eller om du har frågor om våra metoder, vänligen kontakta oss via e-post på support@pepmelon.com

.