Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Tyskland.
Moms-nummer: DE314842978

E-post: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Hållbarhet för innehållet:

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7 mom. 1 TMG (den tyska telemedielagen) och allmänna lagar. Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Innehållet på denna webbplats har skapats och kommer att skapas med största omsorg. Trots detta kan ingen garanti ges för att innehållet är aktuellt och fullständigt. Ansvarskrav mot leverantören, som avser materiell eller ideell skada och som kan orsakas av användning eller icke-användning av det tillhandahållna innehållet respektive av användning av felaktigt eller ofullständigt innehåll, är uteslutna, såvida inte leverantören kan bevisas ha orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Listade varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Hållbarhet för länkar:

Anordnaren tar inget ansvar för allt webbinnehåll som är sammankopplat genom korshänvisning (länk), eftersom dessa inte är hans eget innehåll. Respektive leverantör eller operatör av webbplatserna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om eventuella överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Länkar som hänvisar till innehållet på dessa sidor kräver samtycke från leverantören. Ett sådant samtycke måste sökas på nytt vid varje grundläggande förändring av innehållet på den webbplats från vilken länken är upprättad; det kan återkallas informellt när som helst. Länkar till sidor med olagligt, stötande, vilseledande eller ärekränkande innehåll är under alla omständigheter uteslutna.

Upphovsrättslagen:

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av leverantören omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, publicering, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från dess skapare, i detta fall leverantören. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av leverantören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Plattform för tvistlösning online

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister i samband med sin onlinebeställning utanför domstol. Plattformen för tvistlösning finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vår e-postadress för konsumentklagomål är: customerservice@pepmelon.com
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumentskiljedomsorgan.