Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Tyskland.
Moms-nummer: DE314842978

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Hovedansvar for indholdet:

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til § 7 stk. 1 TMG (tysk telemiddellov) og generelle love. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede eksterne oplysninger eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor der er kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi får kendskab til sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne indholdet.

Indholdet på dette websted er og vil blive udarbejdet med den største omhu. Der kan dog ikke gives nogen garanti for, at indholdet er opdateret og fuldstændigt. Ansvarskrav mod udbyderen, som vedrører materielle eller immaterielle skader, og som kan være forårsaget af brug eller ikke-brug af det tilvejebragte indhold eller henholdsvis af brugen af et eventuelt ukorrekt eller ufuldstændigt indhold, er udelukket, medmindre det kan påvises, at udbyderen har forårsaget skaden forsætligt eller groft uagtsomt.

De anførte varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Hovedansvar for links:

Udbyderen påtager sig intet ansvar for alt webindhold, der er forbundet med krydshenvisninger (link), da disse ikke er hans eget indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke identificerbart på tidspunktet for linkingen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi får kendskab til overtrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Links, der henviser til indholdet af disse sider, kræver udbyderens samtykke. Et sådant samtykke skal søges på ny ved hver grundlæggende ændring af indholdet af det websted, hvorfra linket er lavet; det kan til enhver tid tilbagekaldes uformelt. Et link til sider med ulovligt, krænkende, vildledende eller ærekrænkende indhold er under alle omstændigheder udelukket.

Ophavsretslovgivning:

Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt af udbyderen, er underlagt tysk ophavsret. Duplikering, bearbejdning, offentliggørelse, distribution eller enhver form for kommercialisering af sådant materiale, der ligger uden for rammerne af ophavsretsloven, kræver forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden, i dette tilfælde udbyderen. I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af udbyderen, respekteres tredjemands ophavsret. Navnlig er indhold fra tredjeparter markeret som sådant. Hvis du alligevel skulle få kendskab til en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi får kendskab til krænkelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

Onlineplatform til bilæggelse af tvister

EU-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister. Dette giver forbrugerne mulighed for at bilægge tvister i forbindelse med deres onlinebestilling uden om domstolene. Tvistbilæggelsesplatformen kan findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vores e-mailadresse for forbrugerklager er: customerservice@pepmelon.com
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsinstans.