Impressum

Impressum

PepMelon

Eva Puskas
Stuttgarter Str. 53.
73734 Esslingen am Neckar
Tyskland

Skattenummer: 205/5235/2474
Momsnummer: DE314842978

E-mail: hello@pepmelon.com
Telefon:+49 711 5047-5498

Onlineplatform til bilæggelse af tvister

EU-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister. Dette giver forbrugerne mulighed for at bilægge tvister i forbindelse med deres onlinebestilling uden om domstolene. Tvistbilæggelsesplatformen kan findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vores e-mailadresse for forbrugerklager er: customerservice@pepmelon.com
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsmyndighed.