Impressum

Impressum

 

PepMelon
Virksomhed:

Hjemmesidens bruger til salgsformål:Puskás Éva Katalin E.V.
Hjemmesidens operatør: Peco Lab Kft.
Adresse: Márton utca 12. 2/5, Budapest 1094, Ungarn

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobil: +36 30 0993271

Momsnummer: HU59740186
Myndighed, der registrerer virksomheden: National skatte- og toldadministration
Registreringsnummer: 57788919
Medlemskab af kammeret:
Budapests handels- og industrikammer (BKIK)

Hosting-udbyder: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ireland
Ansvar for indhold:
Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til generelle love. Men vi er ikke forpligtet til at overvåge transmitteret eller lagret ekstern information eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af information i henhold til generelle love forbliver upåvirket. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

Indholdet på denne hjemmeside er blevet og vil blive skabt med den største omhu. Ikke desto mindre kan der ikke gives nogen garanti for, at indholdet er opdateret og komplet. Ansvarskrav mod udbyderen, der henviser til materiel eller immateriel skade, og som kan være forårsaget af brug eller ikke-brug af det leverede indhold eller henholdsvis ved brug af ethvert forkert eller ufuldstændigt indhold, er udelukket, medmindre udbyderen kan påvises at have forårsaget skade forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

De anførte varemærker og mærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Ansvar for links:
Udbyderen påtager sig intet ansvar for alt webindhold, der er forbundet med krydshenvisning (link), da dette ikke er hans eget indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet på de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke identificerbart på tidspunktet for linket. En permanent kontrol af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle overtrædelser, fjerner vi straks sådanne links.

Links, der henviser til indholdet på disse sider, kræver samtykke fra udbyderen. Et sådant samtykke skal søges på ny for hver grundlæggende ændring af indholdet på den hjemmeside, hvorfra linket er lavet; det kan til enhver tid tilbagekaldes uformelt. En sammenkædning af sider med ulovligt, stødende, vildledende eller ærekrænkende indhold er under alle omstændigheder udelukket.

Lov om ophavsret:
Indholdet og værkerne på disse sider, der er oprettet af udbyderen, er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, bearbejdning, offentliggørelse, distribution eller enhver form for kommercialisering af sådant materiale uden for rammerne af loven om ophavsret kræver forudgående skriftligt samtykke fra skaberen, i dette tilfælde udbyderen. I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af udbyderen, respekteres tredjeparters ophavsret. Især er tredjepartsindhold markeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Onlineplatform til bilæggelse af tvister

EU-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister. Dette giver forbrugerne mulighed for at bilægge tvister i forbindelse med deres onlinebestilling uden om domstolene. Tvistbilæggelsesplatformen kan findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vores e-mailadresse for forbrugerklager er: customerservice@pepmelon.com
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsmyndighed.