Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Německo.
Číslo DPH: DE314842978

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Zodpovědnost za obsah:

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě takový obsah odstraníme.

Obsah těchto webových stránek byl a bude vytvářen s maximální péčí. Přesto nelze zaručit, že je obsah aktuální a úplný. Nároky z odpovědnosti vůči poskytovateli, které se týkají majetkové nebo nemajetkové újmy a které mohou být způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutého obsahu, respektive používáním nesprávného nebo neúplného obsahu, jsou vyloučeny, ledaže by bylo prokázáno, že poskytovatel způsobil škodu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Uvedené ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Zodpovědnost za odkazy:

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za veškerý webový obsah propojený křížovým odkazem (linkem), protože se nejedná o jeho vlastní obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování identifikovatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona účelná. Pokud se o porušení právních předpisů dozvíme, okamžitě takové odkazy odstraníme.

K odkazům, které odkazují na obsah těchto stránek, je třeba souhlasu poskytovatele. O takový souhlas je třeba znovu požádat při každé zásadní změně obsahu webových stránek, z nichž je odkaz veden; lze jej kdykoli neformálně odvolat. Odkazování na stránky s nezákonným, urážlivým, zavádějícím nebo hanlivým obsahem je v každém případě vyloučeno.

Právo na ochranu autorských práv:

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená poskytovatelem podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, zveřejnění, distribuce nebo jakákoli forma komercializace těchto materiálů nad rámec autorského práva vyžaduje předchozí písemný souhlas jejich tvůrce, v tomto případě poskytovatele. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen poskytovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Platforma pro online řešení sporů

Komise EU poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. Ta dává spotřebitelům možnost mimosoudně řešit spory v souvislosti s jejich online objednávkou. Platformu pro řešení sporů naleznete zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Náš e-mail pro stížnosti spotřebitelů je: customerservice@pepmelon.com
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčím orgánem pro spotřebitele.