Условия & Условия

Общи условия за работа

(с правна информация)

1
Обхват и доставчик

1.1

Тези общи условия се прилагат за всички доставки на PepMelon Eva Puskas до потребители (§ 13 BGB) чрез нашия онлайн магазин.

Според § 13 BGB потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е нито търговска, нито негова независима професионална дейност.

1.2

Договорът за покупко-продажба се сключва с

PepMelon Eva Puskas
Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf
Телефон / WhatsApp: +49 170 3259255
електронна поща: hello@pepmelon.com

2
Оферта и сключване на договор

2.1

Представянето на продуктите (в този онлайн магазин) не е правно обвързваща оферта, а покана за поръчка (invitatio ad offerendum). Грешките и промените са запазени.

2.2

С натискането на бутона "Купи" вие правите обвързваща поръчка на стоките, съдържащи се в количката за пазаруване.

Потвърждаването на получаването на поръчката се извършва чрез автоматичен имейл веднага след изпращането на поръчката и не представлява приемане на договора. Договорът за продажба се сключва само ако приемем поръчката ви в рамките на 5 дни в отделно потвърждение на поръчката по имейл и изпратим стоките.

Отклонявайки се от това, ние декларираме приемането на предложението на клиента за сключване на договор в случай на договорен начин на авансово плащане с потвърждението за получаване, в което са посочени и нашите банкови данни и сумата, която трябва да бъде платена авансово.

2.3

Ако потвърждението на поръчката ни съдържа печатни или печатни грешки или ако определянето на цената ни се основава на технически грешки при предаването, имаме право да оспорим поръчката, при което трябва да докажем нашата грешка. Вече извършените плащания ще бъдат възстановени незабавно.

3
Цените

Посочените на продуктовите страници цени, освен ако не е посочено друго, включват законоустановения данък върху добавената стойност и други ценови компоненти. Разходите за доставка (вж. § 4) се начисляват допълнително. На продуктовите страници има препратка към допълнителните разходи за доставка, те са свързани там. В системата на количката за пазаруване и на страницата за преглед на поръчките възникналите разходи за доставка отново са ясно посочени.

4
Разходи за доставка

За някои продукти са предвидени допълнителни разходи за доставка. Ще намерите бележка за възможните разходи за доставка на страницата на продукта, както и отново като отделен списък, преди да завършите поръчката си. Тези такси се начисляват директно в онлайн магазина по време на процеса на поръчване. Не се начисляват допълнителни разходи или данъци.

5
Условия за плащане

5.1

Плащането може да се извърши чрез авансово плащане (банков превод) или чрез PayPal, като методите за плащане се съхраняват там за вас. Плащане чрез наложен платеж по принцип не е възможно. Освен това имате възможност да поръчате по сметка в нашия онлайн магазин в Германия чрез нашия партньор Klarna - за повече информация вижте по-долу.

5.1.1 Условия Klarna (за Германия)

Плащане по фактура и финансиране
В сътрудничество с Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция, предлагаме като възможности за плащане покупката по фактура и покупката на изплащане.
Моля, обърнете внимание, че Klarna Invoice и Klarna Instalment Purchase са достъпни само за потребители и че плащането във всеки случай трябва да се извърши на Klarna.

Фактура Klarna
При покупка по сметка с Klarna винаги получавате стоката първи и винаги разполагате със срок за плащане от 14 дни. Пълните условия за покупка по сметка можете да намерите тук. Онлайн магазинът начислява такса от 3 евро на поръчка при покупка по сметка с Klarna.

Покупка на изплащане от Klarna

Услугата за финансиране на Klarna ви позволява да заплатите гъвкаво покупката си на месечни вноски в размер на поне 1/24 от общата сума (но не по-малко от 6,95 евро) или при други условия, посочени в касата. За повече информация относно покупката на изплащане на Klarna, включително Общите условия и Европейската стандартна информация за потребителския кредит, кликнете тук:

Политика за поверителност

Klarna проверява и оценява Вашите данни и обменя данни с други компании и кредитни агенции, ако има законен интерес и причина за това. Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и в съответствие с информацията в разпоредбите за защита на данните на Klarna.

5.2

Ако изберете метода на предплащане, ние ще ви предоставим нашите банкови данни в потвърждението на поръчката и ще доставим стоките след получаване на плащането. Ако изберете да платите чрез PayPal, ще бъдете пренасочени към PayPal, след като кликнете върху бутона "Поръчай". Обикновено сметката ви в PayPal ще бъде заредена незабавно.

5.3

В случай на забавяне на плащането върху покупната цена се начислява лихва в размер на 5% над основния лихвен процент за периода на забавяне. PepMelon Eva Puskas си запазва правото, ако е необходимо, да докаже и предяви претенции за по-високи вреди, причинени от забавянето.

В случай на забавяне на плащането или връщане на плащането в Paypal от съответния доставчик на платежни услуги, PepMelon Eva Puskas има право да начисли и такса за напомняне в размер на 2,50 евро, освен ако клиентът не докаже, че е причинена по-ниска вреда или че не е причинена никаква вреда.

5.4

Адрес за фактуриране: Моля, уверете се, че сте въвели правилно адреса си за фактуриране. Последваща манипулация на разписките не е възможна. Ако желаете да го промените, трябва да издадем отново фактурата, за което начисляваме еднократна сума от 5 €.

6
Условия за доставка, прехвърляне на риска и резервиране на самостоятелна доставка

6.1

Доставката се извършва от UPS, DPD, DHL или спедиторска агенция на територията на Германия, освен ако не е посочено друго.

6.2

Срокът на доставка в Германия е максимум 5 дни, освен ако в офертата не е посочено друго.

Ако потребителят е избрал авансово плащане, няма да изпратим стоките преди получаване на плащането.

6.3

Ако поръчаният продукт не е наличен, тъй като не сме били снабдени с този продукт от нашите доставчици не по наша вина, можем да се откажем от договора. В този случай ще ви информираме незабавно и ако е необходимо, ще ви предложим доставката на сравним продукт. Ако не е наличен подобен продукт или не желаете да получите подобен продукт, ние незабавно ще възстановим всички вече извършени плащания.

7
Запазване на заглавието

Стоките остават наша собственост до извършването на пълно плащане. Преди прехвърлянето на собствеността, залагането, прехвърлянето под формата на обезпечение, обработката или преобразуването не са разрешени без наше съгласие.

8
Право на отказ от договора

8.1

Политика за анулиране

Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причини.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли или сте влезли във владение на последните стоки.

За да упражните правото си на отмяна, трябва да ни информирате (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, или електронна поща) за решението си да отмените този договор. За тази цел можете да използвате приложения примерен формуляр за оттегляне, но това не е задължително.

За да се спази срокът за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на оттегляне преди края на срока за оттегляне.

Последствия от отмяната

Ако оттеглите настоящото споразумение, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (различни от допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на начин на доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сме получили уведомление за оттеглянето на настоящото споразумение. За това възстановяване ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъде начислена такса за това възстановяване. Можем да откажем да възстановим сумата, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Трябва да върнете или предадете стоките на PepMelon Eva Puskas, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Германия, без забавяне и във всеки случай най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който ни информирате за прекратяването на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Преките разходи за обратната доставка се поемат от вас.

Вие ще трябва да платите за загубата на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

Край на политиката за анулиране

8.2

Моля, запазете доказателството за изпращане, ако ни върнете опакованите стоки с достатъчно пощенски разходи, винаги можете да ни дадете номера за проследяване.

8.3

Можете също така да ни помогнете, като преди да върнете пратката, я обявите под пощенския адрес hello@pepmelon.com и приложите към пратката бележка с клиентския номер и номера на поръчката. По този начин ще можем да разпределяме входящите връщания възможно най-бързо.

8.4

Моля, имайте предвид, че начините, посочени в § 8.2 и § 8.3, не са предпоставки за ефективно упражняване на правото на отказ.

9
Повреда при транспортиране

9.1

Ако бъдат доставени стоки с очевидни транспортни повреди, моля, незабавно подайте жалба за тези грешки до доставчика и се свържете с нас възможно най-скоро.

9.2

Неподаването на оплакване или липсата на контакт с нас нямат последици за вашите законни гаранционни права. Това обаче ще ни помогне да можем да предявим собствените си претенции към превозвача или транспортната застрахователна компания.

10
Гаранция

Гаранцията се предоставя в съответствие със законовите разпоредби.

11
Отговорност

Изключваме отговорността си за леко небрежни нарушения на задълженията, при условие че те не се отнасят до задължения, които са от съществено значение за договора, до вреди от увреждане на живота, тялото или здравето или са засегнати гаранции или претенции по Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти. Същото важи и за нарушения на задължения от страна на наши заместници.

12
Съхранение на данни за договора / оповестяване

Данните, предоставени от Вас по време на процеса на поръчване, се съхраняват от нашата система. Предаваме тези данни само ако и доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията ни към Вас, напр. по-специално под формата на предаване на адресните данни на превозвача.
Имате право на безплатна информация за това кои Ваши данни съхраняваме, както и право на промяна или изтриване на данните. За допълнителна информация, моля, вижте нашата политика за поверителност.

13
Платформа на ОДР

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове (Платформа за ОРС), която е достъпна на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ние сме длъжни да участваме в процедурата за решаване на спорове. Нашият електронен адрес може да бъде намерен в отпечатъка ни. Списък с данни за контакт на признатите органи за разрешаване на спорове може да бъде намерен на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

14
Заключителни разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, останалата част от договора остава валидна. Вместо недействителната разпоредба се прилагат съответните законови разпоредби.

Образец на формуляр за отмяна

(Ако искате да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно).

До: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Germany, Mail: hello@pepmelon.com

С настоящото аз/ние () отменям/отменяме сключения от мен/нас () договор за покупка на следните стоки ()/предоставяне на следната услуга ()

  • Поръчана на ()/получена на ()
  • Име на потребителя(ите)
  • Адрес на потребителя(ите)
  • Подпис на потребителя(ите) (само в случай на съобщение на хартия)
  • Дата

(*) Зачеркнете, когато е приложимо.